viernes, 13 de enero de 2012

Live at LEM festival excerpt19 Octubre 2011 en la Caldera, Barcelona

martes, 18 de octubre de 2011

LEM 2011

SOIZU (Vitoria) | soizu.blogspot.com

Dimecres, 19 d'octubre, 21 h
La Caldera, Torrent d'en Vidalet, 43

entrada lliure / entrada libre / free admision
aforament limitat / aforo limitado / limited capacity

soizu

El projecte conjunt d'Iker Ormazábal i Amaia Garrosa esmola les arestes més crues del butoh, una dansa creada al Japó post-Hiroshima per Tatsumi Hijikata i destinada a explorar experiències primordials a través de l'esquinçament i el dolor d'un cos que ha furgat la devastació fins al moll de l'os. A Soyzu, aquest viatge metòdic i cruel guanya espai i textura, integrat en un dens paisatge en què el so és la traducció d'un aire carregat de cendres i la dansa l'expressió d'un món atrapat en el pànic. Soyzu és un curtcircuit, la descàrrega d'una Història transformada en la impossibilitat de tota història. És possible fer dansa després de la bomba atòmica? Aquí teniu una possible resposta.

El proyecto conjunto de Iker Ormazábal y Amaia Garrosa afila las aristas más crudas del butoh, una danza creada en el Japón post-Hiroshima por Tatsumi Hijikata y destinada a explorar experiencias primordiales a través del desgarro y el dolor de un cuerpo que ha escarbado la devastación hasta su médula. En Soizu, este viaje metódico y cruel gana espacio y textura, integrado en un denso paisaje en el que el sonido es la traducción de un aire cargado de cenizas y la danza la expresión de un mundo atrapado en el pánico. Soizu es un cortocircuito, la descarga de una historia transformada en la imposibilidad de toda historia. ¿Es posible hacer danza después de la bomba atómica? Aquí tenéis una posible respuesta.

Iker Ormazábal and Amaia Garrosa’s joint project sharpens the rawest edges of butoh, a dance form created in post-Hiroshima Japan by Tatsumi Hijikata to explore primitive experiences through the pain of a body torn asunder by utter devastation. In Soizu, this cruel, methodical trip expands in space and texture, integrated into a dense landscape where sound is the translation of air laden with ash and dance is the expression of a world trapped in panic. Soizu is a short circuit, the electric shock of History transformed to the point where stories become impossible.

miércoles, 5 de octubre de 2011

Soizu en los Funny Days


Fotos by Dr. Lin

domingo, 8 de mayo de 2011

Soizu "Bitartean" en RONF records

SOIZU is a project based in Barcelona and formed late 2008 by Amaia Garrosa and Iker Ormazabal from Euskadi, SOIZU combines Butoh dance and dark sounds with elements of Dark ambient, Industrial and noise resulting a very strong visual perfomance.

RONF is proud to present this full video, professionally recorded on a theater stage with no audience and representing two different takes of "Bitartean", one of the latest and most outstanding SOIZU's perfomances.
jueves, 14 de abril de 2011

Soizu "Impertenencia" co-release with Artilleria Pesada01 Directe Porno Gore Garri Extreme Fest 2010
Galeria Gracia Arts Project

02 Mon is-is trol de mon -ts errat
Fotografies directe Festival-Tremó 2010


Segons diu l'enciclopèdia lliure Wikipedia, "El Ankoku Buto (暗 黒 舞 踏) conegut en occident simplement com Buto-o Butoh per la seva transliteració anglesa-, és el nom utilitzat per referir-se al ventall de tècniques de dansa creades el 1950 per Kazuo Ohno i Tatsumi Hijikata, que, commoguts pel fatídic bombardeig d'Hiroshima i Nagasaki, comencen amb la recerca d'un nou cos, el cos de la postguerra. Cal aclarir que durant aquesta dècada, les imatges d'alguns supervivents omplien els carrers. Aquests caminaven amb els seus cossos cremats i amb els globus oculars rebentats i penjant sobre les seves galtes. Així va néixer el Buto, la dansa cap a la foscor.

Soizu és un dels exponents Butoh a Barcelona amb una trajectòria de tres anys cada vegada més intensa i oberta a experimentar amb diferents expressions artístiques (pintura, teatre, música, etc). Impertenencia inclou la peformance que van realitzar al gener de 2010 a la Sala Gràcia Arts Project durant la cinquena edició del festival de música extrema PORNO GORE GARRI EXTREME FEST a Barcelona, 30 minuts d'intensitat, tant visual com sonora, amb el teló de fons constituït per l'obra d'Adrià Cardona exposada dins el programa del festival amb el títol "Carn i Malsons" (Carn i malsons)

Inclou un extra amb fotos i música de la seva participació en el segon festival TREMÒ de Monistrol (Barcelona)


In the words of free encyclopedia Wikipedia, "Ankoku Buto (暗 黒 舞 踏), known in the West simply as Buto-o Butoh in its English transliteration, is the name used to refer to the different range of dance techniques created in 1950 by Kazuo Ohno and Tatsumi Hijikata, who, touched by the fatal bombing of Hiroshima and Nagasaki, begin your search for a new body, the body of the postwar period. It should be noted that during that decade, the images of some survivors who filled the streets walking with burned bodies and burst eyeballs hanging on their cheeks. Thus was born the Buto, dance into the darkness.

Soizu is one of the exponents of Butoh in Barcelona with a history of three years more and more intense and open to experiment with different art forms (painting, theater, music, etc). Impertenencia includes their peformance in January 2010 in Sala Gràcia Arts Project during the fifth annual festival of extreme music PORNO GORE GARRI EXTREME FEST in Barcelona, 30 minutes of intensity, both visually and sound, with a backdrop formed by Cardona Adrià's work exhibited in the festival program under the title " Carn i Malsons” (Flesh and nightmares)

It includes a bonus with photos and music from their performance in the second issue of TREMÒ FESTIVAL in Monistrol (Barcelona)


Según reza la enciclopedia libre Wikipedia, "El Ankoku Butō (暗黒舞踏) conocido en occidente simplemente como Butō -o Butoh por su transliteración inglesa-, es el nombre utilizado para referirse al distinto abanico de técnicas de danza creadas en 1950 por Kazuo Ohno y Tatsumi Hijikata, que, conmovidos por el fatídico bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, comienzan con la búsqueda de un nuevo cuerpo, el cuerpo de la postguerra. Cabe aclarar que durante esa década, las imágenes de algunos sobrevivientes llenaban las calles. Estos caminaban con sus cuerpos quemados y con los globos oculares reventados y colgando sobre sus mejillas. Así nació el Butō, la danza hacia la oscuridad.

Soizu es uno de los exponentes Butoh en Barcelona con una trayectoria de tres años cada vez más intensa y abierta a experimentar con diferentes expresiones artísticas (pintura, teatre, música, etc). Impertenencia incluye la peformance que realizaron en Enero de 2010 en la Sala Gracia Arts Project durante la quinta edición del festival de música extrema PORNO GORE GARRI EXTREME FEST en Barcelona, 30 minutos de intensidad, tanto visual como sonora, con el telón de fondo constituido por la obra de Adrià Cardona expuesta dentro del programa del festival bajo el título “Carn i Malsons” (Carne y pesadillas)

Incluye un extra con fotos y música de su participación en el segundo festival TREMÒ de Monistrol (Barcelona)

miércoles, 26 de enero de 2011

viernes, 10 de diciembre de 2010

Expo Riot Über Alles y Actuación de Soizu en Eat Meat

Expo Riot Über Alles desde el 11/12/10 al 08/01/11 en Eat Meat c/Alzina 20 (Metro Fontana)
actuación de Soizu el día 18 a las 21h.más info en www.EatMeat.Cat